Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

Dzisiaj jest: 27 Luty 2015    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Witamy !

Email Drukuj PDF

Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym NSZZ „Solidarność” przy PGNiG S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku.
Za jego pośrednictwem pragniemy przekazać Państwu informacje o bieżącej działalności naszego Związku, jego historii i strukturze. Oprócz aktualnych informacji, znajdą się tutaj także ważniejsze akty prawne i przepisy dotyczące związków zawodowych, prawa pracy, spraw socjalnych oraz wynagrodzeń.

Zapraszamy do współredagowania naszego związkowego serwisu....

Image

APEL o 1% dla MIŁOSZA BISKUPA.

Email Drukuj PDF

Szanowni państwo, drogie Koleżanki i Koledzy!

Mając na uwadze, że ludzi potrzebujących wsparcia jest bardzo dużo, pisze ten list gdyż chciałbym poprosić o przekazanie 1% podatku na rok 2014 na subkonto Organizacji Pożytku Publicznego, która współfinansuje rehabilitację i leczenie mojego syna Miłosza (8 lat). Mój Syn w następstwie powikłań poporodowych nabawił się dziecięcego porażenia mózgowego, epilepsji, wodogłowia pokrwotocznego oraz retinopatii wcześniaczej. Miłosz uczestniczy w specjalnym programie leczniczo-rehabilitacyjnym, którego koszty leczenia są bardzo wysokie i przekraczają możliwości mojej rodziny. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie  naszych działań w dążeniu do celu, jakim jest sprawność ruchowa naszego syna. Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy!

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS organizacji pożytku publicznego, która chcemy wesprzeć oraz dane podopiecznego. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Możesz pomóc Miłoszkowi przekazując 1% w rozliczeniu rocznym - PIT (28, 36, 36L, 37, 38)

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

Numer KRS: 0000037904

Rubryka informacji uzupełniających: 7157, Biskup Miłosz.

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność.

Email Drukuj PDF

Rada Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Górnictwa Naftowego i Gazownictwa solidaryzuje się i popiera pracowników kopalń, strajkujących w obronie swoich miejsc pracy. Popiera wszelkie formy protestu organizowanego przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy i deklaruje swój udział w organizowanych akcjach protestacyjnych.

 


Poparcie NSZZ Solidarność Region Podkarpacie w Krośnie dla protestu górników.

Email Drukuj PDF

Region Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie popiera górników i ich rodziny walczące o miejsca pracy oraz działania górniczych związków zawodowych reprezentowanych prze Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy regionu Ślasko-Dąbrowskiego.

Restrukturyzacja poprzez likwidację miejsc pracy to kolejny "chory" pomysł rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który nie potrafi zaproponować Polakom nic innego i tym samym prowadzi do zaostrzenia protestów na Śląsku i całym kraju. Likwidacja kopalń skutkuje upadkiem wielu firm pracujących na rzecz górnictwa, co z kolei powoduje wzrost poziomu bezrobocia i pogłębienia rozwarstwienia społecznego. Ponadto tolerowanie importu na ogromną skalę węgla gorszej jakości, przy dużych zasobach tego paliwa w Polsce, jest działaniem nam szkodę Śląska i ludzi tam żyjących, a także całego kraju.

Na takie działania rządu nie może być zgody naszego Związku, dlatego w pełni solidaryzujemy się z protestującymi.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Email Drukuj PDF

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

Z poważaniem

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"

Życzenia z okacji Górniczego Święta Barbórki.

Email Drukuj PDF

Z okazji Górniczego Święta Barbórki Komisji Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" pragnie złożyć wszystkim Pracownikom PGNiG SA w Warszawie i ich Rodzinom życzenia zdrowia, pogody ducha, sukcesów zawodowych oraz spokojnej i bezpiecznej pracy, dającej wiele zadowolenia.

Życzymy, aby praca w górnictwie - ciężka i niebezpieczna - dawała Państwu dużo satysfakcji i osobistych korzyści. Niech Święta Barbara nieustanie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Życzymy także spełnienia wszystkich marzeń i szczęścia.

 

Szczęść Boże!

 

Z poważaniem

KM NSZZ Solidarność

Negocjacje płacowe z Zarządem Spółki.

Email Drukuj PDF

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne, na którym nie osiągnięto porozumienia. Strona pracodawcy, mimo, że na poprzednim spotkaniu zobowiązała się do przedstawienia konkretnej propozycji dotyczących premii rocznej, zaproponowała stronie związkowej enigmatyczny zapis, że do rozmów na temat premii rocznej wrócimy w roku następnym. Zarząd podtrzymuje stanowisko braku podwyżek, określając jedynie, że  wielkości bonów może podlegać rozmowom. Po długiej wymianie poglądów i braku porozumienia strony ustaliły termin następnego spotkanie za tydzień. Strona społeczna po konsultacjach z prawnikami związkowymi przygotuje na przedmiotowe posiedzenie zmodyfikowane żądania, w tym zapisy dotyczące premii rocznej. Jeżeli pracodawca na nie się nie zgodzi to będą one zapisem w Protokole rozbieżności - stanowiskiem strony związkowej. Pracodawca będzie miał jeszcze tydzień na ich  przeanalizowanie i jeżeli się nie zgodzi to wpisze swoje propozycje, które będą zapisem w Protokole rozbieżności po stronie pracodawcy. Dalej inicjatywę w sporze przejmie mediator zewnętrzny.

Wypowiedzenie Programu i Porozumienia dotyczącego Racjonalizacji Zatrudnienia z 22 grudnia 2008 r.

Email Drukuj PDF

W dniu 24 września 2014 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wypowiedziało Program Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap) oraz Porozumienie z 22 grudnia 2008 r., w sprawie procedur realizacji Programu Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych dla Pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap). W związku z powyższym, zarówno Program, jak i Porozumienie wygasną 31 grudnia 2014 r. Władze Spółki wskazują jako przyczynę wypowiedzenia Programu oraz Porozumienia wprowadzenie Programu Poprawy Efektywności Grupy Kapitałowej PGNIG.

Stanowisko RSK "Solidarność" GNiG z dnia 17 września 2014 r.

Email Drukuj PDF

Stanowisko nr 1/VIII/2014

Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest zdecydowanie przeciwna wypowiadaniu Programu Racjonalizacji Zatrudnienia na rok przed jego wygaśnięciem.

W sytuacji zachodzących zmian organizacyjnych, aby nie narażać się na zarzut nierównego traktowania pracownik w, Spółka PGNiG SA powinna rozpocząć negocjacje nowego programu dla Grupy Kapitałowej bez wypowiadania dotychczasowego Programu. Aktualna sytuacja PGN|G SA pozwala sfinansować dotychczasowe zamierzenia restrukturyzacyjne i program ten powinien być kontynuowany. Sprzeciw nasz budzi również sposób wypowiadania tego Programu, gdyż strona społeczna podpisująca program, nie jest o tym fakcie informowana i o kolejnych decyzjach dowiaduje się jedynie z informacji giełdowych.

Pismo Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa do Prezesa PGNiG SA.

Email Drukuj PDF

W dniu 19.09.2014 r. Sekcja Krajowa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przesłała pismo odnoszące się do obecnej sytuacji w Grupie Kapitałowej PGNiG SA do Prezesa PGNiG SA Pana Mariusza Zawiszy w nastepujacej tresci:

"Rada Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa po uzyskaniu informacji ze spotkania Zarządu PGNIG SA z przewodniczącymi organizacji związkowych w dniu 9 września o realizacji w Grupie Kapitałowej Programu Poprawy Efektywności i wyzwań związanych z procesem liberalizacji rynku gazu stanowczo sprzeciwia się szukaniu oszczędności na kosztach pracowniczych i redukowaniu zatrudnienia.

Przygotowaniami do tego procesu może być również aktualna droga korporacyjna zmierzająca do wypowiedzenia programu racjonalizacji zatrudnienia oraz przygotowane opracowania firm konsultacyjnych optymalizujące funkcjonowanie spółek. Opracowania te obarczone jest porównawczymi błędami z innych zagranicznych spółek bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania naszej branży.

Skutkiem podjętych działa może być zakłócenie prawidłowego funkcjonowania naszych firm, wzrost zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz nieprzerwanych dostaw gazu. Może to również przyczynić się do wzrostu liczby awarii i zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Już dzisiaj wiele prac wynikających z prawa górniczego i geologicznego wykonuje się w niewystarczającej obsadzie kadrowej i przy naruszeniu przepisów. Jednocześnie wydłuża się czas i trasy dojazd w pogotowia gazowego i służb technicznych na miejsce potencjalnych awarii czy innych zdarzeń.

Zmniejszanie ilości terenowych jednostek w każdej ze spółek lub ich wydzielanie poza GK, a także redukowanie miejsc pracy i stanowisk pracownik w bezpośrednio produkcyjnych spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem.

Jednocześnie przestrzegamy przed dalszymi ograniczeniami nabytych praw pracowniczych gdyż koszty pracy są tylko jednym z nie największych wydatków w spółek. Zdecydowanych oszczędności należy szukać na kosztach wynikających z decyzji politycznych, cenie gazu czy kosztach złego zarządzania spółkami.

Aktualna sytuacja finansowa spółek PGNiG SA oraz PSG Sp. z o.o. nie wymaga tak radykalnych rozwiązań, a wprost przeciwnie Grupa Kapitałowa powinna również wspierać spółki znajdujące się aktualnie w gorszej sytuacji finansowej, gdyż plany inwestycyjne w najbliższych latach do realizacji w branży, dają nadzieję na prawidłowy rozwój rynku gazu w całym procesie od poszukiwań, poprzez zagospodarowanie, wydobycie transport do jego sprzedaży klientowi.

Jednocześnie informujemy że kontynuowania błędnej polityki spotka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem i zaostrzaniem działań możliwych do realizacji na podstawie trwających sporów zbiorowych.

Otrzymują:

  • Premier RP Ewa Kopacz
  • Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński
  • Minister Gospodarki Janusz Piechociński
  • Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność" Piotr Duda
  • Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ ,,Solidarność'' Mirosław Miara
  • Sejmowa Komisja Skarbu Państwa
  • Rada Nadzorcza PGNiG
  • Załoga GK PGNiG SA".

Strona 1 z 45